Oferta szkoleń

Szkolenia dla służb mundurowych

Zamknięte szkolenia dla służb mundurowych pozwalają rozwijać umiejętności, nie tylko strzeleckie, ale przede wszystkim potrzebne do skutecznej służby w konkretnych formacjach.

Szkolenia mogą obejmować następujące zagadnienia:

 • strzelanie (pistolet/karabin; w tym strzelanie nocne z wykorzystaniem sprzętu noktowizyjnego)
 • pierwsza pomoc, medycyna pola walki (TCCC)
 • taktyka: zielona, CQB, niebieska
 • szkolenia wysokościowe
 • sytuacje kryzysowe
 • ochrona VIP
 • techniki jazdy operacyjnej

Szkolenia dla osób cywilnych

Szkolenia dla osób cywilnych obejmujące przede wszystkim broń palną – pistolet oraz karabin. W zależności od potrzeb, GROM ACADEMY prowadzi szkolenia zarówno dla osób rozpoczynających swoją przygodę z bronią, jak i dla tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz grupowo (grupy od 4 do maksymalnie 10 osób).

Poziom podstawowy:

 • bezpieczeństwo na strzelnicy
 • bezpieczeństwo użytkowania broni palnej
 • zasady działania oraz budowy broni krótkiej i długiej
 • teoria strzału
 • postawy strzeleckie
 • wprowadzanie broni w cel
 • praca na języku spustowym
 • zacięcia oraz ich usuwanie

Poziom średnio-zaawansowany:

 • doskonalenie postaw strzeleckich
 • strzelanie z wykorzystaniem zasłon
 • ciąg futerałowy
 • praca na języku spustowym – doskonalenie umiejętności
 • strzelanie w ruchu, przemieszczanie się z bronią
 • podstawy medycyny pola walki (TCCC)
 • rotacje magazynków

Poziom zaawansowany:

 • wykorzystanie torów strzeleckich
 • doskonalenie umiejętności – postawy strzeleckie, ciągi futerałowe, zmiany magazynków, strzelanie w ruchu
 • elementy strzelectwa taktycznego
 • strzelanie z wykorzystaniem pojazdu
 • strzelanie sytuacyjne
 • CQB
 • elementy medycyny pola walki (TCCC)
 • zrywanie kontaktu

TACTICAL HOME PROTECTION (zalecany poziom: min. średnio-zaawansowany)

Tactical Home Protection obejmuje symulacje oraz scenariusze napaści na dom, w których uczestnik szkolenia pozyska niezbędne umiejętności dla zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz swoim bliskim.

 • obrona miru domowego – teoria
 • strzelanie w zamkniętych obiektach / pomieszczeniach
 • wykorzystanie broni palnej oraz broni typu FX
 • strzelanie w sytuacjach kryzysowych oraz stresogennych
 • strzelanie z wykorzystaniem przesłon oraz przeszkód
 • strzelanie przy ograniczonej widoczności lub jej całkowitym braku
 • identyfikacja celu (napastnik / osoba postronna)

Szkolenia dla firm oraz instytucji

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zapobiegania oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych, dedykowane dla pracowników przedsiębiorstw oraz korporacji.

 • teoria z zakresu broni palnej
 • planowanie wyjazdu w rejony o podwyższonym zagrożeniu
 • podstawy pierwszej pomocy
 • podstawy bytowania
 • planowanie drogi ucieczki oraz ewakuacji
 • tworzenie oraz wykorzystywanie „map ucieczkowych”
 • zasady zachowania w trudnych i stresujących sytuacjach: ostrzał, zamach terrorystyczny, wypadek, zatrzymanie)
 • nawigacja w terenie zurbanizowanym
 • unikanie pościgu